Fusie tussen PM en Risk

Sinds 2004 zijn er twee verenigingen (Risk & PM)  die Accountancy & Controlling als doelgroep hebben. Dit zorgt voor concurrentie tussen beide verenigingen. Vanaf september is er actief gewerkt aan de mogelijkheid tot een fuseren. Er hebben er vele gesprekken plaatsgevonden tussen ons bestuur en het Risk bestuur, met (actieve) leden, adviesorganen et cetera. Er is veel informatie, advies en feedback vergaard, wat allemaal is meegenomen tijdens de verdere onderhandelingen. Aan het begin van het traject zijn beide verenigingen kritisch naast elkaar gelegd en bleek er veel overlap te zijn in doelgroepen, evenementen en de manier waarop operationele zaken worden aangepakt. Voor- en nadelen zijn tegen elkaar afgewogen met daarop het belang van de student voorop gesteld (terug te vinden in het fusiedocument).

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen heeft er op dinsdag 19 januari een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden waarbij is gestemd over de fusie. De week daarop, op maandag 25 januari, is er bij Risk gestemd. Wij zijn blij te kunnen mededelen dat er bij beide verenigingen unaniem voor de fusie is gestemd. Dat betekent dat vanaf 1 maart PM en Risk zullen ophouden te bestaan en er één nieuwe studievereniging komt: de Financiële Studievereniging Groningen (FSG). FSG zal één van de grootste studieverenigingen van Groningen worden en zal de doelgroepen Finance, A&C, MAC en IFM bedienen. Bijna het gehele activiteitenpakket van PM zal door FSG worden overgenomen en voortgezet. Tot het einde van dit studiejaar zullen PM en Risk nog onder hun eigen naam activiteiten organiseren. Vanaf september zal de naam FSG gedragen worden. PM en Risk hebben gezamenlijk een nieuw bestuur aangesteld voor de nieuwe vereniging. Dit bestuur is op 1 februari bekend gemaakt en vanaf 15 maart ingehamerd als eerste FSG Bestuur. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij er een fantastisch jaar van gaan maken, waar de sterke punten van PM en Risk in worden behouden. 

Voor de meest gestelde vragen omtrent de fusie is er een FAQ opgesteld, waarin de meest gestelde vragen beantwoord worden. Mochten je na het lezen van de FAQ nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, schroom dan niet om met het bestuur contact op te nemen. 


 

Lid worden (€1,-)